vineri, 21 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6358 ha
Intravilan: 244 ha
Extravilan: 6114 ha
Populatie: 5539
Gospodarii: 2345
Nr. locuinte: 2345
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Nr. licee: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Cetate, Moreni
Asezarea geografica:
Comuna Cetate, una din cele 95 comune ale judeţului Dolj, este aşezată în sud-vestul ţării, în lunca Dunării, în amonte, pe terasa ''50-130'' (cernoziom şi pânză freatică la 10 m adâncime), la limita dintre judeţele Mehedinţi şi Dolj, pe DN 56 Calafat-Drobeta Turnu-Severin, la km 25 şi DJ Craiova-Cetate la km 72.
Comunele cele mai apropiate sunt: spre sud Hunia, spre nord-vest Izîmşa şi nord-est Unirea
Activitati specifice zonei:
Ocupaţia de bază este agricultura, favorizată de existenţa canalului de irigaţii Cetate-Galicea Mare, precum şi pscicultura.
Activitati economice principale:
Comerţ cu amănuntul
Morărit şi panificaţie
Obiective turistice:
Din centrul localităţii Cetate, la capătul unui drum asfaltic care duce către malul Dunării se găseşte casa de creaţie literară amenajată în una dintre clădirile administrative ale fostului port (în prezent numit "Port Cultural Cetate") din iniţiativa şi prin grija cunoscutului poet şi revoluţionar Mircea Dinescu
Plaja Dunării, întinsă pe aproximativ 3 km, şerpuită după cursul Dunării, oferind turiştilor atât nisipul curat şi fierbinte scăldat de valurile bătrânului fluviu, cât şi umbra plăcută, răcoroasă a pădurii de plopi situată în imediata vecinătate a plajei.
De menţionat că mare parte din foştii locuitori ai comunei, preferă să-şi petrecă vacanţele sau scurtele concedii în sezonul estival, făcând băi de soare, nisip sau apă, odihnindu-se pe plaja Dunării ori pescuind, practicând sporturile specifice (volei sau tenis, fotbal), ori plimbându-se pe cărările liniştite ale pădurii de plopi.
Conacul boierului Constantin Druga, fost mare proprietar de pământ în zonă, conac pe care sătenii îl numesc şi azi "castelul lui Druga", datorită stilului arhirectonic al construcţiei, bogat ornamentată, edificată într-o combinaţie plăcut realizată între stilurile gotic şi baroc.
Mănăstirea de la Maglavit, situată la cca 15 km de Cetate, pe şoseaua ce duce spre Calafat, cu binecunoscuta şi larg mediatizata istorie a viziunilor şi revelaţiilor celebrului cioban Petrache Lupu, iniţiatorul ridicării edificiului mănăstirii, a cărei construcţie a fost abandanată imediat după instaurarea regimului comunist şi care actualmente a fost reluată cu sârg şi multă însufleţire de câţiva călugări şi măicuţe, care continuă să ţină aprinsă flacăra credinţei localnicilor Maglavitului şi a comunelor din împrejurimi.
Evenimente locale:
Hora de la Paşti
Festivalul filmului, diverse târguri şi expoziţii organizate de poetul Mircea Dinescu
Facilitati oferite investitorilor:
Ecosistem, platformă de gunoi menajer
Studii de fezabilitate
Parc fotovoltaic
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă - sat Moreni
Canalizare şi staţie de epurare ape uzate
Bază sportivă liceu Gheorghe Vasilichi
Asfaltare strada Ştirbei Vodă
Modernizare drumuri comunale - 5,983 km
Amenajare pâraie şi terenuri neproductive pentru protejarea mediului în zonele de pescuit
Amenajare turistică a Lacului Ratarie